top of page

Dylunio & Adeiladu

Mae gan ein tîm lawer o brofiad o ddylunio ac adeiladu gofodau a strwythurau, gyda phwyslais ar adfer ecolegol. 

 

Gyda chymwysterau mewn Pensaernïaeth Tirwedd a chefndir mewn adeiladu a thyfu awyr agored, gallwn eich helpu i ddylunio gardd eich ysgol, perllan, pwll bywyd gwyllt neu ofod cymunedol a hyd yn oed gosod lloches neu doiled compost eich breuddwydion!

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau dylunio, gan gynnwys lluniadu technegol, cysyniad gweledol a gwneud modelau ac rydym yn hapus i addysgu'r sgiliau hyn ar gyfer grwpiau neu brosiectau cymunedol.

Cysylltwch â ni os hoffech drafod eich syniadau neu brosiect.

bottom of page