top of page
Flow Learning Space

 Cysylltu, Creu & Dathlwch! 

Menter gymdeithasol ddielw yw Elemental Adventures CIC (Cwmni Buddiannau Cymunedol) sy'n cynnig cysylltiad â natur ar gyfer iechyd a lles, gan ddarparu cyfleoedd i bobl o bob oed a gallu i gysylltu â'i gilydd a'r byd naturiol.   

Credwn fod dod at ein gilydd a throchi ein hunain mewn amgylcheddau naturiol yn annog ymdeimlad o chwilfrydedd, hyder a rhyfeddod.

 

Mae ein gweithgareddau'n cynnwys ysgol goedwig, byw yn y gwyllt, sgiliau treftadaeth, crefftau natur, ymwybyddiaeth ofalgar, cerddoriaeth, adrodd straeon a gwirfoddoli i reoli coetiroedd.

Cydnabod yr ASB ar 18 Mai 2023

CIW-logo_4c_628mm.jpg

Cofrestredig AGC, W1600002999, 14eg Mehefin 2021

HCA Rydym yn aelodau print lliw bg-white.jpg

Ymunodd Awst 2023

bottom of page