top of page

 Ble Ydym Ni 

Rydym wedi ein lleoli ar arfordir Gorllewin Cymru Bae Ceredigion, sy’n Ardal Cadwraeth Arbennig. Dyma’r darn cyntaf o arfordir ym Mhrydain sydd wedi’i ddynodi’n Arfordir Treftadaeth Forol, gan gynnwys amrywiaeth gyfoethog o blanhigion ac anifeiliaid morol  dolffiniaid a morloi.

Ein prif safle yw Coed Blaenigau, 3 milltir i mewn i'r tir o draeth Llangrannog.  Mae’n cynnwys tua 8 erw o goetir cymysg a dolydd sy’n wynebu’r de, gyda digon o lefydd i archwilio a darganfod!

Cyfarwyddiadau

Dilynwch y ddolen hon ar gyfer map OS:  Cyfeirnod Grid: SN 34281 50708

Dilynwch y ddolen hon am leoliad what3words:  ///circles.require.carpentry

O ffordd arfordir yr A487, gan fynd i'r Gogledd o Aberteifi, dyma'r troad cyntaf i'r dde ar ôl garej Brynhoffant a thafarn y New Inn.

O ffordd arfordir yr A487, gan fynd i'r De o Aberaeron, dyma'r troad cyntaf ar y chwith ar ôl cyffordd Pentregat.

BYDDWCH YN YSTYRIED A GYRRU'N ARAF I LAWR Y LÔN HON OHERWYDD BOD PRESWYLWYR SY'N DEFNYDDIO AR TRAED YN RHEOLAIDD, GAN GYNNWYS PLANT AC ANIFEILIAID.

Ar ôl 1 filltir, byddwch yn mynd i lawr pant gyda hen bwll melin ar y dde ac yna'r goedwig yw'r fynedfa nesaf ar y chwith, wrth i chi yrru i fyny o'r pant. 

Peidiwch â throi i'r dde wrth eiddo pwll y felin oherwydd mae hwn yn breswylfa breifat.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio map a pheidiwch ag ymddiried yn y llywio lloeren yn unig.  Mae'r signal ffôn symudol yn y goedwig yn wael iawn, felly efallai na fyddwch yn gallu ein cyrraedd am gyfarwyddiadau.  

 

bottom of page