top of page

Nick Kendall

Cyd-sylfaenydd, Cyd-gyfarwyddwr & Jedi Crefft Gwyllt

 

Gwirfoddoli Rheoli Coetiroedd

Lles Yn Tef Woods

Pennawd 5

Tyfodd Nick i fyny yn archwilio'r afonydd, camlesi, coetiroedd a chaeau o'i amgylch yn ystod plentyndod, gan feithrin cariad hirdymor at yr awyr agored a chysylltiad cryf â natur.  Gwasanaethodd yn yr Awyrlu Brenhinol, gan ddatblygu ei sgiliau awyr agored gyda hyfforddiant sgiliau byw yn y gwyllt a sgiliau goroesi, gan gynnwys dringo, caiacio, cyfeiriannu a rhedeg, gan arwain at gynrychioli’r Awyrlu Brenhinol fel bocsiwr yn y categori Pwysau Trwm Gwych. Ar ôl ei ryddhau, parhaodd mewn iwnifform gan wasanaethu fel cwnstabl yng ngwasanaeth yr Heddlu. Ar ôl rhoi'r gorau i'w wisgoedd, mae bob amser wedi ymdrechu i weithio yn yr awyr agored, gan rannu'r sgiliau y mae wedi'u dysgu ag eraill.

Yn ystod y cyfnod hwn mae wedi dysgu sut i gerfio a chrefft gan ddefnyddio pren gwyrdd, cynhyrchu eitemau ar gyfer y cartref a'r farchnad gan ddefnyddio bwyeill, froes a chyllyll a hefyd creu eitemau o ledr, megis codenni a gwain offer.  Roedd ei brofiad byw yn y gwyllt yn cynnwys dysgu sut i wneud cortyn a'i ddefnyddio i gwblhau set dril bwa a chreu ember i wneud tân, sut i buro dŵr gan ddefnyddio'r tân hwn a sut i wneud gwersyll cyfforddus mewn unrhyw dywydd. 

Dysgwyd y sgiliau hyn trwy gariad at alluoedd ein cyndeidiau nad ydynt mor bell, i allu llunio'r pethau yr oedd eu hangen arnynt i fodoli o'r adnoddau yn syth wrth law.  Roedd hyn yn tanio angerdd i ddysgu cymaint am y sgiliau hyn ei hun ac i allu eu cyflwyno i eraill, fel y gallant deimlo'r boddhad magu hyder o allu ffynnu pan fyddant allan yn yr elfennau.

Ar ôl astudio Pensaernïaeth Tirwedd fel myfyriwr aeddfed, mae Nick yn mwynhau dylunio mannau awyr agored sy’n ymdrechu i ailgysylltu pobl â gwead eu hamgylchedd, a’r her o ddylunio gofodau cymunedol sy’n trochi pobl yn llawenydd byd natur fel iachawr, athro a gwneuthurwr chwarae.

Nick Tân.JPG
bottom of page