top of page

Susi Riley

Cyd-sylfaenydd, Cyd-gyfarwyddwr & Anhygoel Creadigol

Swyddog Diogelu Dynodedig

 

Ysgol Goedwig Bright Fires

Clwb Gwyliau Môr-ladron Coed

Lles Yn Tef Woods

Pennawd 5

Wedi’i bendithio â magwraeth gyfoethog ac amrywiol, treuliodd Susi y rhan fwyaf o’i dyddiau yn gwneud pasteiod mwd ar randiroedd, archwilio cefn gwlad Swydd Efrog, nofio mewn afonydd, helpu ei theulu i dyfu llysiau a rhedeg eu busnes crefft a chwarae’n eithaf caled yn gyffredinol.

Ysbrydolodd y profiadau maethlon cynnar hyn gariad at bobl, chwareusrwydd a chysylltiad dwfn â'r awyr agored. Ar ôl blip dros dro yn ei harddegau gwrthryfelgar, aeth Susi ymlaen i hyfforddi a gweithio ym maes gofal cymdeithasol, celfyddydau perfformio, ysgolion coedwig ac fel Maethegydd Naturiol.

 

Mae hi’n angerddol am chwarae a dysgu dan arweiniad plant fel modd o hybu hyder, lles a meddwl creadigol, sy’n ganolog i’w gwaith fel Arweinydd Ysgol Goedwig. Mae hi'n ymdrechu i helpu pobl i ddod o hyd i deimlad o gysylltiad â'i gilydd a'r byd naturiol gan ddefnyddio sgiliau adrodd straeon, cerddoriaeth, gofal iechyd amgen a chrefftau natur.

Susi Clay.jpg
bottom of page