top of page

 Ble Ydym Ni 

Rydym wedi ein lleoli ar arfordir Gorllewin Cymru Bae Ceredigion, sy’n Ardal Cadwraeth Arbennig. Dyma’r darn cyntaf o arfordir ym Mhrydain sydd wedi’i ddynodi’n Arfordir Treftadaeth Forol, gan gynnwys amrywiaeth gyfoethog o blanhigion ac anifeiliaid morol  dolffiniaid a morloi.

Ein prif safle yw Coed Blaenigau, 3 milltir i mewn i'r tir o draeth Llangrannog.  Mae’n cynnwys tua 8 erw o goetir cymysg a dolydd sy’n wynebu’r de, gyda digon o lefydd i archwilio a darganfod!

Wildways 16.05.24.jpg
bottom of page